ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на Сейф Турс – ЕООД
Последно актуализирана на 25.05.2018г.
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: Сейф Турс-ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 102227916
Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Комсомолска 42
Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Комсомолска 42
Данни за кореспонденция: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Комсомолска 42
E-mail: office@savetours.bg
Телефон.: 0899976767

От 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)
Във връзка с това, от 25 май 2018г. Сейф Турс ЕООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:
Сейф Турс ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
Какви лични данни събираме?
За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме и обработваме лични данни, когато Вие ни ги предоставите или взаимодействате с нас директно. Личната информация, която събираме, включва:
Когато се свързвате с нас чрез този сайт като попълвате формата за резервация, използвате нашия онлайн чат или ни пращате запитване за оферта:
Вашите лични данни, като име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер.
Предпочитания за пътуване
Имейл съобщения или съобщения през чата, изпратени до нас и други електронни комуникации, които изпращаме до вас и които сте отворили, включително всички връзки в тях, върху които кликвате;
Социални предпочитания, интереси и дейности

Когато купувате туристически пакети или услуги от нас в нашия офис, онлайн или чрез имейл комуникация с нас, ние събираме и:
• Вашата идентификация – вкл. данни от документ за самоличност като ЕГН или ЛНЧ, дата и място на издаване, валидност на документа;
• Информация за пътниците
• Финансова информация – например ваша банкова сметка
• Чувствителни лични данни – свързани със здравословното състояние, диетични изисквания, изисквания за лица с увреждания
• Информация за сключване на застраховка
• Информация за издаване на визи – копие или оригинал на паспорт, снимка
• Техническа информация чрез използването на бисквитки като например:
• данни за вашата активност/сърфиране на нашия уебсайт
• информация от вашите посещения на този сайт, включително вида на браузъра и операционната система които използвате, време на достъп, разглеждани страници, кликване върху URL адреси, вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в този сайт
• информация – когато щракнете върху някои от нашите реклами, включително тези, показани на уеб сайтове на други организации;
• проследяващите пиксели и кодове на различни социални медии и аналитични инструменти, които позволяват на платформи като Facebook, Google Adwords, Google Analitics, Jivochat, Yandex Metrica да взаимодействат с този уебсайт и предоставят обратна информация за действията ви;

Лични данни, които предоставяте за други лица:
Ние използваме лични данни за други лица, предоставени от вас, като например тези на хората от вашата резервация.
Чрез предоставяне на лични данни на други хора, вие трябва да сте сигурни, че те са съгласни на това и ви е позволено да я предоставите. Трябва да сте сигурни, че те разбират, как техните лични данни могат да бъдат използвани от нас, когато това е уместно.
Обработка на лични данни
Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет доставчик, с цел защита, например при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, например при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор, като срокът на тяхното съхранение.
Как използваме вашите лични данни?
Ние използваме вашите лични данни за следните цели:
• Да Ви предоставим услугите ни, свързани с а) туристическите пакети, организирани от нас или други туроператори, които продаваме по договор с нас; б) организирането на пътнически превоз по въздух, суша и вода; в) резервационни, визови и застрахователни услуги, свързани с туристическото пътуване;
• Да Ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, която сте избрали (телефон, SMS, Skype,Viber, Messenger, имейл); ние може да ви изпращаме информация за наши продукти и услуги, както и за оферти на други компании, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, ако предварително сте дали съгласието си затова.
• Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали, да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
• Този сайт използва Google Analytics за статистически цели. Споделената статистическа информация с Google не съдържа никакви лични и/или други персонифициращи данни. Тази информация е обект на политиката за конфиденциалност на Google.
• Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в тази Информация. Ние обработваме Вашите лични данни, въз основа на следните правни основания:
• във връзка с и за изпълнение на договор за туристическа услуга, който сключваме с Вас или за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи
• Вашето изрично информирано съгласие в дали бихте искали да получавате маркетингови съобщения. Можете да промените предпочитанията си за маркетинг по телефона като ни потвърдите писмено на изпратения в тази връзка имейл от нас, с помощта на връзка „Отписване“ в нашите маркетингови имейли, чрез отговор “ Стоп“ на кратък код в нашите маркетинг текстови съобщения или като ни пишете на savetours.ltd@gmail.com по всяко време.
• Сейф Турс-ЕООД запазва правото си да актуализира периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания.
• Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в разпоредбите на действащото законодателство.Сейф Турс-ЕООД се задължава да спазва поверителността на личните ви данни
• По закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали). ВАЖНО е да се отбележи, че през виртуален ПОС плащането е директно към банката.Ние не обработваме финансова и банкова информация. Това прави само вашата банка. В този смисъл разплащането през виртуалния ПОС терминал не е по-различно от разплащането през физически ПОС терминал.

С кого споделяме вашите лични данни?
За да изпълним договорните си отнощения към Вас , личните ви данни се предоставят на трети лица : туроператори, авиокомпании, хотели, застрахователи и транспортни фирми.
ние работим с компании , регистрирани по закона за личните данни, които изпълняват определени функции от наше име. Например компании, които да ни помагат в сферата на IT услугите, счетоводството, съхранение и комбиниране на данни, маркетинг, рекламни кампании и доставка на продукти и услуги.
Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да ги пазят и да не ги използват за собствени маркетингови цели. Ние споделяме само минимум лични данни, което дава възможност на нашите доставчици и партньори на дребно да предлагат своите услуги на вас и на нас.
Някои страни ще Ви издадат Виза и позволят пътуване само ако предоставите предварително вашите пътнически данни. Въпреки, че не е задължително, ние можем да помогнем при необходимост.
Сейф Турс-ЕООД, предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.
Колко дълго съхраняваме личните ви данни?
Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните ви данни. Тя е изградена на базата на вида на информацията, която събираме и (б) целите, за които я събираме. Принципно съхраняваме вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за осъществяване на дейността ни и за изпълнение на задължения ни по закон. Това означава, че съхраняваме личните ви данни през целия срок на договорните ни отношения с Вас и 5 години след изтичане на последния ви договор за покупка на туристическа услуга, сключен с нас или чрез наше посредничество. Съхраняването на вашият имейл е до момента на отказ от нашият бюлетин.

Какви права имате?
Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от законодателството. Някой от правата ви търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството.
При Сейф Турс-ЕООД или вашият туристически агент ще ви съобщи законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако сте регистриран като потребител, ви предлагаме също така възможност, да прегледате сам данните и евентуално да ги изтриете или промените. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Вие имате правото да поискате от Сейф Турс-ЕООД да бъдат изтрити свързаните с Вас лични данни, а Сейф Турс-ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените в следните случаи:
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• Когато личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани , или оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Сейф Турс-ЕООД;

Указания за използване на „бисквитки“/ cookies
След посещение се осъществява директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на зоната за превключване се предава директно от социалните мрежи към вашия браузър и той го включва в уебсайта.
Ако сте влезли в социална мрежа, тя може да запише вашето посещение в потребителския ви акаунт. Посещението на други уебсайтове не могат да се запишат от социална мрежа, преди и там да сте активирали съответната зона за превключване.

Ако не искате тя да свърже събраните при посещението на нашия уебсайт данни със съхранените данни за членство, трябва преди активиране да излезете от съответната социална мрежа.

Анализ на данни за потребление
За да разпознаваме предпочитания на посетителите за нашите предложения в Интернет, ние ползваме продукти с които можем целенасочено да настроим съдържанието на нашите интернет страници, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да активираме тези функции е необходимо изрично да потвърдите вашето съгласие.

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.

or

Sign in With...

  • https://www.facebook.com/savetours.ltd/
.
.