Общи условия Сейф Турс

                   Общи условия Сейф Турс ,                                   ЕИК:102227916

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ:
1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.1. Валиден задграничен паспорт със срок на  валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.2. Валидна лична карта – за страни от ЕС.
1.3. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия – следва да се носят по време на екскурзията. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това са за сметка на потърпевшите.
1.4. Здравна карта /ЕЗОК/.
1.5. Медицинска застраховка.
2. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:
За да заявите Вашето пътуване е необходимо да представите данни и документи,както и да внесете депозит:
– за автобусните програми – до 30 дни преди датата на отпътуване;
– за самолетните програми – до 60 дни преди датата на отпътуване.
При наличие на свободни места записване се извършва и след посочените срокове.
3. СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
3.1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ – Заплащането може да се извърши в брой или по банков път.
3.2. ДЕПОЗИТ – За да считате, че пътуването Ви е заявено, е необходимо да сключите договор за организирано пътуване и да внесете депозит в размер на 30% от стойността на избраната от Вас екскурзия – за автобусните пътувания и 50 % от стойността на самолетните пътувания. За да си осигурите места по-напред в автобуса, резервирайте възможно най-рано!
За самолетните пътувания – резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде препотвърден същият първоначално заявен пакет услуги, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности.
3.3. СРОК ЗА ДОПЛАЩАНЕ: за автобусните програми – най-късно до 14 дни преди датата на отпътуване; за самолетните програми – най-късно до 30 дни преди датата на отпътуване, но не по-късно от деня на издаване на самолетния билет.
3.4. ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ – Ако по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да бъдат предприети промени след резервацията, се създават разходи както при анулация. При по-незначителни промени се начислява само такса за обработване в размер на 15 евро / 29,33 лв/ общо за резервацята.
3.4.1.До 30 дни преди датата на първа услуга ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, ако Туроператора е уведомен предварително за промяната. Смяната може да бъде отказана, ако другото лице не отговаря на изискванията за пътуването или ако участието му е в противоречие със законови разпоредби. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за изпълнение на задълженията по договора. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
3.4.2.Потвърдената цена за самолетен билет е свързана с моментното му издаване. В случаи на промяна се калкулират разходи, които се заплащат допълнително и зависят от политиката на съответната авиокомпания. Това важи и за цялостната цена, когато полетите се комбинират и с наземен транспорт. Туроператора не носи отговорност за тези промени и те са за сметка на Потребителя!
Всички промени и отказ от резервацията се документират писмено.
3.5.СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ за ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
3.5.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи неустойка при отказ от пътуване до 7 дни след подписване на договора, само при положение, че остават 68 дни до датата на отпътуване.
В противен случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи неустойка,само в деня на подписването на Договора до 68 дни за автобусните екскурзии, а за самолетните само до края на деня на подписване на договор, при положение,че му е напълно заплатен самолетният билет.
3.5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи неустойка при промяна на пътуващият до 60 дни преди отпътуване, при самолетните екскурзии/*в зависимост от условията на авиокомпанията и при условия на ненапълно платен билет и до 30 дни при автобусните екскурзии.
Допълнителна информация за неустойки за Потребителя,при условия на Анулации са упоменати в т.12 в Общите условия за пътуване.
4. ВИЗОВ РЕЖИМ:
За по-голямата част от автобусните програмите не се изискват визи за български граждани. Агенцията не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. При евентуален отказ от пътуване, поради въвеждането на визов режим след сключване на договор, Възложителят заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно т. 11.
5. ХОТЕЛИ:
Туристите се настаняват в хотели категория от 5 ***** до 1 *, което е посочено конкретно за всяка програма. При посочено настаняване в Западна Европа в тройки стаи в хотели от веригата “Ассоr”/”Формула І” (3-ки стаи, санитарен възел на етажа), ”Ibis bidget” и др. /или “Mister Bed”, “Premiere classe”, ”Village” /3-ки стаи, самостоятелен санитарен възел, като третото легло е над двойното/. Категорията на хотелите се определя съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните страни. Не всички хотели категория 3*** разполагат с климатик и телевизор и предлагат тоалетни принадлежности и консумативи. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите навсякъде в Европа става след 14.00 – 17.00ч.
За програми, с посещение на Турция и Гърция, настаняването е в хотели 2, 3, 4 , 5* / 2-ки и 3-ки стаи, със самостоятелен санитарен възел/. Настаняването в тях е възможно след 14.00ч.
5.1. Ако туристът пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително.
Туристи, които предварително не са заявили при записването си начина на настаняване,нямат право на претенции по време на пътуването.
5.2. В хотелите е необходимо да се съблюдава тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. При ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал, не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция.
5.3. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела,Потребителят извършва за своя сметка.
5.4. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод, в противен случай се налагат глоби от страна на Хотелиера.
Агенцията не носи отговорност за това.
5.5. Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене – закуска, обяд или вечеря – се заплащат допълнително, освен ако изрично не е упоменато, че са включени в цената.
5.6. Стая с гледка към морето е възможно да бъде частично преградена от дървета или друга растителност, като това не дава основние за рекламации. Въпреки че, някои хотели са описани като разположени на първа линия на брега е възможно между тях и плажната ивица да има алея или улица, като това също не дава основние за рекламации.
6. ТРАНСПОРТ:
Екскурзиите се провеждат с туристически автобуси ** и ***. Автобусите са категоризирани и притежават лиценз от Министерство на Транспорта за пътуване по туристически програми в чужбина. Това гарантира техническо състояние, външен вид. Консумацията на напитки се заплаща допълнително, на цени определени от транспорната фирма.
По време на екскурзиите в превозните средства не се пуши и не се консумира храна, изисква се спазването на правила за хигиена и безопасност! При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя транспортната фирма, вида и категорията на транспортното средство, с оглед броя на записаните туристи по определена програма.
7. МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ:
7.1. За автобусните екскурзии се отпътува:
– от Варна – ул.”Антим І” /Историческия музей/
– от Бургас -бензиностанциите ОМВ /в зависимост от дестинацията/.
Мястото на тръгване и пристигане може да се промени от страна на Туроператора, непосредствено преди това по технически причини, демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.
При набрана група, мястото но тръгване може да бъде и от Вашия град, като мястото на тръгване се уточнява в договора.
7.2. За самолетните програми се заминава от летище посочено в договора.
8. ЗАСТРАХОВКА:
Туроператорът е със сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ с “Групама Застраховане” ЕАД – гр. София, бул. Цариградско шосе № 47А, бл. В, ет. 3, ЕИК BG 131421443, разрешение за извършване на застрахователна дейност № 01-О3/05.05.2005г. на КФН, застрахователна полица № 7500170000018
В страните от ЕС туристите използват здравна карта /ЕЗОК/.
За страни извън еврозоната се налага допълнителна застраховка, невключена в цената на пътуването – заплаща се допълнително от клиента, в зависимост от застрахователната премия.
9. НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛСТВА:
По време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти, при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

10. МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ:
Екскурзиите се провеждат при 40 минимум туристи. Агенцията си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата. В този случай, агенцията
възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.
11. ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ:
ТУРОПЕРАТОРЪТ има право на увеличение на цената, което се счита за значително, когато е в повече от 5% от пакетната цена, при покачване цените на горивата, промяна във валутните курсове, размера на летищните, пристанищните такси и др., възникнали след подписване на договора, но не по късно от 20 дни преди датата на отпътуване.
12. АНУЛАЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът. Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста независимо от причините, са както следва:
12.1. За автобусни програми:
– от деня, следващ деня на записването до 61 ден преди датата на заминаване – 30% от цената на екскурзията /стойността на внесенияг депозит/,
– от 60 до 42 ден преди датата на заминаване – 40% от цената на екскурзията,
– от 41 до 22 ден преди датата на заминаване – 70% от пълната стойност на екскурзията,
– от 21 ден до деня на заминаване – 100% от пълната стойност на екскурзията!
12.2. За самолетните пътувания – от деня на записване и съобразно политиката на авиокомпанията:
а) до 60 календарни дни, но при условие на незакупен билет – без неустойки, при условие на напълно заплатен самолетен билет, стойността на билета , както и направението разходи по пътуването за заплащат.
б) от 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване – 50% от стойността на услугата – внесения депозит
в) от 29 до 20 календарни дни преди датата на тръгване – 75% от цената на пътуването
г) от 19 до 14 календарни дни преди датата на тръгване – 85% от общата цена на организираното пътуване
д) под 14 дни календарни – 100% от общата цена на организираното пътуване.
е) при анулация на резервация, платена чрез интернет с кредитна или дебитна карта, клиента дължи неустойка в размер на 5% от платената сума, независимо от периода оставащ до датата на тръгване. Сумата може да бъде възстановена само и единствено по картата, с която е платено.
12.3. За пътуване в страната – внесената като депозит сума не се възстановява, ако отказът е направен 15 дни преди датата на отпътуване – се удържа 80% от цената на пътуването.
12.4. При отказ от пътуване, заявено с договор в “последния момент”– до 7 дни преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума.
Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи, в сила влизат посочените неустойки.
13. ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ:
13.1. Преди пътуването – Агенцията си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай, агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията.
13.2. По време на пътуването туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Агенцията си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. Агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват не консумираните услуги.
*При отпътуване за друг град или място, закъснели туристи се изчакват до 10 минути.Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.
Всички щети, нанесени на автобуса, самолета и хотела се заплашат незабавно на място, от виновното лице.

14. ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ:
Агенцията носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата.
Агенцията не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи, материална и морална отговорност пред клиента носи конкретния изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са

описани в конкретните документи.
Агенцията не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките от т. 11.
В цената на автобусните екскурзии, входните такси на обектите, корабчета и допълнителни екскурзии, не са включени в общата цена. Фирмата не носи отговорност при промяната им на място и като цена и като условия.Препоръчително е те да бъдат заявени и заплатени от България,с надлежно предоставен документ за плащане Агенцията не носи отговорност за заявени и заплатени услуги по време на самата екскурзия, независимо от това дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
Агенцията не носи отговорност при забавяне, при независещи от нас обстоятелства и непреодолими събития.
Услуги, които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.
Агенцията не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
Агенцията не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата. Агенцията не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми устно или в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма – представителя на приемащата страна, посочен върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място.
Ако туристът не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени. В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия е желателно да се състави протокол, подкрепящ претенцията на клиента, като му се оставя един екземпляр. В такъв случай в 14 дневен срок след завръщането си, туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация, подписан от служителя на агенцията.

Рекламациите се разглеждат в срок до 30 дни след получаването им.

Lost your password?

User registration is disabled for now. Contact site administrator.

or

Sign in With...

  • https://www.facebook.com/savetours.ltd/
.
.